Дніпренко Наталія Костянтинівна

"Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Князєв Володимир Миколайович, Національна академія державного управління при Президентові України, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філософії і методології державного управління

Захист відбувся 4 січня 2006 р.

У дисертації досліджено та визначено основні теоретико-практичні засади та механізми організації комунікацій у суспільстві, насамперед влади, громадськості та ЗМІ. Розроблено та науково обґрунтовано нові філософські підходи до формування державної політики в інформаційній сфері - комунікативної політики України. Запропоновано змінити парадигму, що покладена в основу державного управління інформаційною сферою. Проаналізовано тенденції щодо становлення комунікацій у суспільстві та уточнено поняття, що вживаються в інформаційній сфері. Визначені завдання державного управління щодо сприяння у прискоренні процесу становлення засобів масової комунікації, які йдуть на зміну засобам масової інформації. Розглянуто роль ЗМК у процесі становлення громадянського суспільства.