Чумакова Ольга Володимирівна

«Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор Калашников Віктор Михайлович, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Захист відбувся 15 січня 2009 р.

У дисертації наведено комплексний науковий аналіз шляхів розвитку місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу та визначено напрями розвитку системи місцевого самоврядування в Україні в рамках європейської інтеграції. Особлива увага приділяється концептуальним засадам місцевого самоврядування в Європейському Союзі та Україні, правовим засадам становлення нормотворчої діяльності на рівні місцевого самоврядування, напрямам розвитку конституційно-правових засад, виявлено прогалини в законодавстві та запропоновано шляхи їх усунення. Розкрито поняття "тенденції розвитку місцевого самоврядування", якими є закономірні етапи та форми процесу становлення та розвитку місцевого самоврядування. Запропоновано класифікацію загальноєвропейських тенденцій розвитку місцевого самоврядування. Обґрунтовано особливості становлення систем місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу. Визначено проблеми розбудови сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто шляхи та напрями вдосконалення нормативно-правової, організаційно-правової, матеріально-фінансової основ місцевого самоврядування України з урахуванням провідного європейського досвіду.