Чубара Томаш Станіславович

"Реалізація правозабезпечувальної функції державної служби у сфері охорони громадського порядку"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор інституту.

Захист відбувся 09 листопада 2013 р.

В дисертації уперше здійснено дослідження засад діяльності органів влади в Україні щодо реалізації правозабезпечувальної функції державної служби; розкрито сутнісні характеристики, сучасний стан та особливості нормативно-правового закріплення правозабезпечувальної функції державної служби. Визначено зміст організаційно-правового спрямування управлінської діяльності щодо забезпечення охорони громадського порядку на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Удосконалено методологію впровадження європейського й передового історичного досвіду; виявлено залежність ефективності управлінської діяльності від ступеня інформаційно-аналітичного, організаційного, кадрового забезпечення; встановлено організаційні форми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і населення. Дістали подальший розвиток наукові підходи державно-управлінської науки в системі державної служби та класифікація принципів реалізації правозабезпечувальної функції державної служби; напрацювання концептуальних засад реформування та розвитку органів влади.