Чижова Світлана Миколаївна

«Управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста»

Спеціальність 25.00.03. – державна служба

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук державного управління, профессор Пахомова Тетяна Іванівна, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри права і законотворчого процесу.

Захист відбувся 23 травня 2014 р.

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади побудови системи управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста та запропоновано структуру цієї системи, яка містить такі складові: підсистему стратегічного управління людськими ресурсами; підсистеми добору та обліку людських ресурсів та їх логістики; підсистему мотивації праці; підсистему розвитку людських ресурсів; підсистему результативності діяльності людських ресурсів, підсистему соціального захисту та підсистему зворотного зв’язку, що дозволить підвищити ефективність управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста. Об'єкт дослідження – управління людськими ресурсами в системі місцевого самоврядування. Предмет дослідження – управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста. Визначено, що система управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста може розглядатися, як відкрита, динамічна система, що розвивається та основними елементами якої є людські та інші ресурси, процеси та продукти управління людськими ресурсами, і функції якої реалізуються через організовані впливи на процеси відбору та розподілу, логістики та мотивації людських ресурсів, на створення умов для використання особистісних властивостей посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення результативності функціонування органу місцевого самоврядування і всебічного розвитку його людських ресурсів. Визначено можливості створення системи мотивації людських ресурсів на засадах використання системи збалансованих показників (BSC) та ключових показників результативності (КРІ). Обґрунтовано можливості створення логістичної системи управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування на рівні міста. Визначено підходи до організації процесу управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування через впровадження стратегії розвитку людських ресурсів в органах місцевого самоврядування на рівні міста.