Чикаренко Олексій Олександрович

"Управління розвитком Державної податкової служби України: програмно-цільовий підхід"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кдоктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист відбувся 07 червня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано наукові положення щодо застосування програмно-цільового підходу до управління розвитком ДПСУ і розроблено науково-прикладні засоби реалізації системних змін у діяльності з надання публічних послуг органами ДПСУ. Обґрунтовано підхід щодо виокремлення та інституціалізації процесів управління розвитком ДПСУ на основі створення й використання віртуальних структурних утворень - зон стратегічного розвитку. Сформовано інтегровану концептуальну модель програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ. Удосконалено системні основи формування гармонізованого клієнт-орієнтованого стратегічного бачення розвитку ДПСУ з використанням інструментарію морфологічного і контент-аналізу, технологію системної декомпозиції стратегічного бачення на стратегічні пріоритети (генеральні цільові настанови) на основі побудови матриці відповідності морфологічних ознак складових системи ДПСУ стратегічному баченню, підхід до вимірювання успішності стратегічного розвитку ДПСУ з використанням технології збалансованої системи показників. Сформовано принципи реформування ДПСУ на засадах забезпечення відповідності європейським стандартам якості надання публічних послуг з оподаткування, методико-технологічну модель формування портфеля проектів реалізації пріоритетів стратегічного розвитку ДПСУ, інституціалізацію командної роботи державних службовців в умовах програмно-цільового управління стратегічним розвитком ДПСУ.