Чередник Юлія Миколаївна

"Модернізація державної мовної політики в Україні: теоретико-методологічний аспект"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління .

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Рудік Олександр Миколайович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора з наукової роботи.

Захист відбувся 08 червня 2011 р.

У дисертації науково обґрунтовано теоретико-методологічні положення та розроблено на цій основі концептуальні засади модернізації державної мовної політики в Україні. Здійснено комплексний аналіз сучасного стану державної мовної політики в Україні. Проаналізовано напрями інституційно-правових засад державної мовної політики в незалежній Україні. Узагальнено досвід формування та реалізації державної мовної політики на прикладах зарубіжних країн, а також досліджено можливості використання його в Україні з метою модернізації державної мовної політики Доведено необхідність модернізації державної мовної політики в Україні, що ґрунтується на переході від програмно-цільового до проектного підходу у розв'язанні проблемних мовних ситуацій. Розроблено концептуальні засади модернізації державної мовної політики в Україні на засадах проектного підходу що, що дасть змогу на основі виявлення конкретних параметрів проблемної мовної ситуації, умов її появи та розвитку розробити заходи, спрямовані на її розв'язання, а також передбачити зміни, які відбудуться не лише в системі державного управління, а й у суспільстві в цілому.