Артеменко Наталія Федорівна

"Управління професіоналізацією кадрів державної служби України"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Гончарук Наталія Трохимівна.

Захист відбувся 18 листопада 2010 р.

У дисертації розв'язано важливе наукове завдання щодо наукового обґрунтування теоретико-методологічних основ управління професіоналізацією кадрів державної служби України. Проведено комплексне дослідження проблеми управління професіоналізацією кадрів державної служби України, на основі якого сформовано модель цього процесу, що містить такі складові: реформування системи професійної освіти, удосконалення кадрових технологій - добору і відбору, оцінювання, атестування, ротації, професійного навчання, роботи з кадровим резервом, мотивації, формування кар'єрного середовища державної служби; розроблено й обґрунтовано модель управління кар'єрою державного службовця з урахуванням факторів, що впливають на проходження державної служби.

У роботі удосконалено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження, а саме: поняття "управління професіоналізацією кадрів державної служби України", "професіоналізація державної служби", "професійне вдосконалення державних службовців", "кар'єрний розвиток державних службовців"; підходи щодо вдосконалення складових елементів управління професіоналізацією кадрів державної служби України, що включають: професійне самовизначення; професійний відбір на основі системного оцінювання діяльності державного службовця; адаптацію до професії; освоєння професії; набуття професійного досвіду; розвиток особистісних здібностей і можливостей для виконання службових обов'язків; професійне становлення та розвиток; безперервне та професійне навчання; управління кар'єрним розвитком державного службовця. Дістали подальшого розвитку обґрунтування механізмів адаптації зарубіжного досвіду професіоналізації державної служби, які полягають у застосуванні: системи заслуг, пільг і мотивації, оцінюванні державних службовців; опису посад, на основі чого був розроблений проект опису посади начальника відділу кадрової служби органу державної влади; підходи щодо організаційно-методологічного забезпечення кадрової роботи та кадрового планування, у тому числі розроблено й обґрунтовано авторський проект Типового положення про кадрову службу органу державної влади, проект Структури кадрової служби органу державної влади, що передбачають включення функцій, завдань та посад фахівців, які сприятимуть реалізації повноважень кадрового підрозділу щодо управління професіоналізацією державних службовців.