Антонова Ольга Валеріївна

"Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Романов Владислав Євгенович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, докторант

Захист відбувся 5 січня 2006 р.

У дисертації розглянуто проблеми впливу фактору середовища в процесі вироблення державної політики. Проаналізовано сучасний стан розробки теми дисертаційного дослідження, обґрунтовано використання визначеної методології. Розкрито основні науково-теоретичні підходи до ідентифікації впливів під час взаємодії суб'єктів вироблення державної політики. Визначено функції та основні інструменти структурування впливів середовища. Розроблено дескриптивну модель середовища вироблення державної політики. Проаналізовано особливості застосування даної моделі в країнах розвинутої демократії та в Україні.