Акуленко Олена Володимирівна

«Особливості діяльності керівника органу управління охороною здоров?я регіону в умовах реформування галузі»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 26 березня 2013 р.

У дисертації розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності керівника органу державного управління охороною здоров’я регіону в умовах реформування галузі. Визначено поняття та сутність діяльності керівника органу державного управління охороною здоров’я регіону в умовах реформування медичної галузі. Досліджено та проаналізовано фактори, що формують ефективність державно-управлінської діяльності керівника органу державного управління охороною здоров’я регіону. Визначено роль і місце нових організаційно-управлінських структур в органах влади та громадському секторі, які залучені до реалізації завдань медичної реформи на місцевому рівні. Охарактеризовано методи, принципи і форми управління реформуванням медичної галузі на місцевому рівні. Досліджено індикатори впливу регіональних органів влади на розбудову системи охорони здоров’я та надано пропозиції щодо їх удосконалення. Запропоновано концептуальні підходи до об’єктивного оцінювання управлінської діяльності керівників органів державного управління охороною здоров’я регіону.