Акімов Олександр Олексійович

«Формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції Україні»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Крисюк Степан Васильович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри управління освітою.

Захист відбувся 04 жовтня 2013 р.

У дисертації уперше здійснено комплексне дослідження психологічної готовності держслужбовців до професійної діяльності в євроінтеграційних умовах; розроблено профіль компетенцій фахівця з питань євроінтеграції: контекстуальні; особистісні; соціально-психологічні; комунікативні; технічні. Удосконалено понятійний апарат з проблеми налагодження професійної діяльності держслужбовців в умовах євроінтеграції; теоретико-методологічні засади забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції. Дістали подальшого розвитку інтерпретація концепту «психологічна готовність»; визначені соціально-психологічні аспекти психологічної готовності: соціально-психологічна активність, адаптація, компетентність, статус, особливості.