Западинчук Олександр Петрович

«Формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні»

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Гончарук Наталія Трохимівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбудеться 29 вересня 2016 р.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів формування та розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні. У дисертації окреслені основні поняття, що визначають сутність інституту державної служби в умовах адміністративної реформи. Значна увага приділена питанням інституціоналізації та інституціональним змінам у державній службі. Здійснено аналіз нормативно-правових засад формування та розвитку інституту державної служби в Україні. Досліджено особливості формування та розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні та побудовано інституціональну матрицю державної служби. Узагальнено зарубіжний досвід формування та розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи та можливості його використання в Україні. Визначено напрями вдосконалення інституту державної служби в умовах адміністративної реформи та розроблено модель управління інституціональним розвитком державної служби. Сформульовано практичні рекомендацій щодо розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні.
Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які складаються в процесі формування та розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні.
Предмет дослідження - формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні.