Поп'юк Людмила Володимирівна

«Форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування»

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, профессор Куйбіда Василь Степанович, Національна академія державного управління при Президентові України, президент

Захист відбудеться 24 листопада 2016 р.

У дисертації проаналізовано управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування, здійснено аналіз форм та методів управління ними. Визначено цілі, принципи й завдання управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування та виокремлено основоположні ідеї, притаманні зазначеній діяльності. Запропоновано основні шляхи вдосконалення управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування України та новаторський підхід до управління ними. Визначено перспективні форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування України з урахуванням національного і зарубіжного досвіду.
Об'єкт дослідження - кадрові процеси в органах місцевого самоврядування.
Предмет дослідження - форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування України.