Лепеха Андрій Володимирович

"Інституціональна трансформація Державної фіскальної служби України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами та місцевого самоврядування

Захист відбудеться 07 грудня 2017 р.

У дисертації обгрунтовано комплекс взаємопідтримуючих концептуальних положень щодо інституціональної трансформації Державної фіскальної служби України, які базуються на досвіді успішної діяльності митних та податкових зарубіжних адміністрацій, сервісній філософії податкового та митного контролю, на інтегративному підході до управління за критерієм мінімізації трансформаційних витрат, для реалізації чого запропоновано інструментарій оцінювання ефективності трансформаційних процесів з використанням розроблених методико-технологічних моделей, основою яких є матриця інституціональної трансформації, яка забезпечує, зокрема, ідентифікацію чинників розвитку й напрямів трансформації, моніторинг перебігу процесу з огляду на участь суб'єктів трансформації, визначення пріоритетності здійснення змін у часі, унаслідок чого підвищується якість та обґрунтованість трансформаційних рішень з управління розвитком Державної фіскальної служби України.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які складаються у сфері діяльності суб'єктів інституту Державної фіскальної служби України.
Предмет дослідження – інституціональна трансформація Державної фіскальної служби України.