Безуглий Дмитро Георгійович

"Проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист 16 травня 2017 р.

У роботі опрацьований комплекс наукових положень із методологічного та координаційного забезпечення проектно-орієнтованого управління процесами стратегічного розвитку територіальних громад. Досліджено вплив децентралізації на результативність місцевого самоврядування й показано актуальність застосування такого результат-орієнтованого інструменту програмно-цільового управління, як проекти. Вивчено стан якості проектної діяльності перших об'єднаних територіальних громад та виявлено проблемні аспекти готовності ОМС до проектної діяльності. Запропоновано класифікаційні ознаки для впорядкування сукупності проектів МСВ та диференційовані підходи до обґрунтування життєздатності різних груп проектів МСВ. Структуровано зміст концепції проектів МСВ, удосконалено методико-технологічне забезпечення її розробки. Обґрунтовано чотирирівневу модель проектної зрілості органів місцевого самоврядування (вихідний рівень, базовий, рівень керованих процесів, рівень удосконалення й розвитку), сформовано розгорнуту характеристику рівнів проектної зрілості ОМС. Рекомендовано організаційну форму створення регіонального проектного офісу та визначено його функції.

Об'єкт дослідження - процеси управління стратегічним розвитком територіальних громад в Україні.

Предмет дослідження - проектно-орієнтоване управління стратегічним розвитком територіальних громад в Україні.