Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Конференції в інших ВНЗ


Назва заходу Місце проведення, організатор Форма проведення Дата проведення Подача заявок Інформаційне повідомлення, програма, матеріали конференції
2016 рік
IV Міжнародній науково-практичній конференції
"Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика"
Інститут управління Класичного приватного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
очна 18 листопада 2016 р. до 12 жовтня 2016 р. Інформаційний лист
ІІ Міжнародна науково-практична конференція
"Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи
м. Одеса
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
дистанційна 27-28 травня 2016 року
1 ТРАВНЯ 2016 року
Інформаційний лист
2015 рік
Практичний семінар
"Сучасний стан законодавства з питань державних закупівель в Україні. Закупівлі в окремих сферах господарської діяльності: проведення торгів у будівництві."
м. Дніпропетровськ
Дніпропетровська торгова-промислова палата
очна 4 грудняня 2015 р.

Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція
"Філософія комунікації: інтелектуальні системи та інформаційні технології в освіті"
м. Дніпропетровськ
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
очна 20 березня 2014 р.
15 лютого
2014 року.
Інформаційний лист
III международная научно-практическая конференция
"Мир гуманитарного и естественнонаучного знания"
г. Краснодар,
Академия знаний на базе Кубанского социально-экономического института
дистанційна 25 декабря 2013 г. до 25 ноября 2013 г. Інформаційне повідомлення
Х ювілейна міжнародна науково-практичнаї конференція молодих вчених
"Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації"
м. Тернопіль,
Тернопільський національний економічний університет
очна 21-23 лютого 2013 р до 20 грудня 2013 р. Інформаційне повідомлення
XIX-я Всеукраинская интернет-конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
Научная ассоциация "Южноукраинское агенство социальных технологий", запорожское областное общественное объединение "Южноукраинский гуманитарный альянс", интеллект-портал "Nauka.zinet.info" дистанционная 26 февраля по 3 марта 2013 г. до 22 февраля 2013 г Інформационное сообщение
V Международна очна научно-практическая студенческая конференция
"Социально-экономические и политико-правовые преобразования в России: итоги и перспективы"
г. Орел,
Орловский филиал РАНХиГС
очна 5 марта 2013 г. до 4 марта 2013 г. Інформаційне повідомлення
Научно-практическая конференция
"Местное самоуправление в России: итоги реформы и перспективы развития"
г. Ростов-на-Дону ,
Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Ростовской области"
очна 05 апреля 2013 года до 25 марта 2013 года Інформаційне повідомлення
V Международная научно-практическая конференция
"Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики"
г. Орел,
Уполномоченным по правам человека в Орловской области и кафедра конституционного и муниципального права Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
очна 23-24 мая 2013 года до 01 апреля 2013 года Інформаційне повідомлення