Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра права та європейської інтеграції

Кафедра права та європейської інтеграції створена на базі кафедри права та законотворчого процесу інституту у вересні 2003 р. (наказ від 22.09.2003 р. № 208-К) відповідно до рішення Вченої ради інституту.

Завідувач кафедри

Прокопенко Леонід Львович

Прокопенко Леонід Львович, доктор наук з державного управління, професор - завідувач кафедри

Викладачі кафедри

 • Баштанник Віталій Володимирович, доктор наук з державного управління, професор - професор кафедри
 • Глотов Борис Борисович, доктор філософських наук, професор - професор кафедри
 • Голубчик Ганна Данилівна, кандидат історичних наук, доцент - доцент кафедри
 • Лимар Андрій Петрович, кандидат історичних наук, доцент- доцент кафедри
 • Овдін Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент - доцент кафедри
 • Рудік Надія Михайлівна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Рудік Олександр Миколайович, кандидат політичних наук, доцент - доцент кафедри
 • Серьогіна Тетяна Володимирівна, кандидат наук з державного управління - доцент кафедри
 • Хміль Тетьяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент - доцент кафедри
 • Шумляєва Ірина Дамирівна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри

Дисципліни кафедри

Кафедра забезпечує читання 28 дисциплін, передбачених програмою:

 • 4 – "Публічне управління та адміністрування";
 • 1 – "Управління проектами";
 • 10 – "Менеджмент" (бакалаври);
 • 13 – "Публічне управління та адміністрування"(бакалаври)

Кафедра забезпечує також читання 6 дисциплін за програмою підготовки докторів філософії

 

Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна робота

 • У 2003-2004 н. р. комплексною кафедральною науковою темою було обрано "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України".
 • У 2006-2007 н. р. на кафедрі виконувалася НДР за темою: "Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС в контексті курсу на європейську інтеграцію".
 • У 2008 р. на кафедрі темою НДР була : "Адаптація досвіду європейського врядування в Україні у контексті реформування системи публічного управління".
 • У 2009 р. на кафедрі виконувалася НДР за темою: "Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні".
 • У 2010 р. на кафедрі виконувалася тема НДР "Адаптація досвіду європеїзації публічного адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи в контексті європейської інтеграції України".
 • У 2011-2012 н. р. на кафедрі виконувалася тема НДР "Досвід реформування територіальної організації публічної влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в Україні".

За 2003-2019 рр. було видано та підготовлено до видання 19 індивідуальних та колективних монографій, в тому числі одна за кордоном, близько 320 наукових статей, 90 навчальних посібників та підручників. Кафедра бере активну участь у підготовці енциклопедичних видань, підготовлено біля 250 статей до енциклопедичного довідника "Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України" (2006), "Енциклопедичного словника з державного управління" (2010), "Енциклопедії державного управління" (2011), енциклопедичного словника "Освіта дорослих" (2014), "Енциклопедії вищої освіти" (2014), енциклопедичного словника "Публічне управління" (2018). Видано 7 випусків практичного порадника державного службовця з питань європейської інтеграції.


На кафедрі здійснюється підготовка:

 • 1 докторанта;
 • 16 аспірантів денної та заочної форм навчання.

За роки існування кафедри викладачами захищено 4 кандидатські дисертації (Овдін О.В., Серьогіна  Т.В., Шумляєва  І.Д. та Рудік Н.М.) та 2 докторські дисертації (Прокопенко Л.Л., Баштанник В.В.).

Комунікативні заходи

 • З 2004 р. започатковано проведення щорічних регіональних науково-практичних конференцій "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (у травні, до Дня Європи). Вже проведено чергових 16 конференцій.
 • З 2009 р. започатковано проведення щорічних науково-практичних конференцій присвячених актуальним питанням правового забезпечення державного управління (проводяться у грудні). Вже проведено 11 чергових конференцій. За підсумками конференцій видано 27 збірок матеріалів загальним обсягом майже 400 друк. арк.
 • З 2005 р. започатковано проведення щорічних науково-практичних конференцій слухачів факультету державного управління "Проблеми та перспективи європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України" (проведено чергових 9 конференцій). Кращі учасники конференцій рекомендуються до участі в регіональній конференції і публікації тез в її збірках.
 • З 2006 р. щорічно восени проводяться студентські науково-практичні конференції (у 2006 р. конференція була присвячена Д. Яворницькому, 2007 р. - ювілею М. Драгоманова, в 2008 р. - ювілею гетьмана Івана Мазепи, в 2009 - 300-річчю облоги м. Полтави та Полтавської битви "Полтава-1709", в 2010 - 300-річчю прийняття Конституції Пилипа Орлика, 2011 - 50-й річниці першого польоту людини у космос та 105-й річниці із дня народження С.П. Корольова, 2012 - 150-й річниці з дня написання Державного Гімну України "Павло Чубинський: його життя, творчість, державна та громадська діяльність", в 2013 - 69-й річниці визволення України та 70-й річниці визволення Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників "Битва за Дніпро"). Працює історичний гурток (керівник доц. кафедри Овдін О.В.),в 2014 р. - 100-й річниці від початку Першої світової війни "Україна у роки Першої світової війни", в 2015 р. -«Українці у роки Другої світової війни», в 2016 р. – « Україна на шляху до незалежності», в 2017 р. – «Видатні діячі української революції», в 2018 р. - «Україна на шляху до соборності», в 2019 р. – «Україна у Другій світовій війні».

На 2020 р. заплановано підготувати до друку 1 навчально-методичний посібник, 3 методичні рекомендації до вивчення дисциплін і розділів дисциплін зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" та "Менеджмент ", 2 опорних конспекта.

Видання кафедри

Матеріали науково-практичних конференцій

Монографії

Навчальні посібники

 

Практичні порадники

Навчально-методичні праці

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 403
тел. (056) 794-58-04