Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра менеджменту та управління проектами

Кафедра менеджменту та управління проектами була заснована у вересні 2000 р. наказом директора № 172-к від 04.09.2000 р. як результат розділення кафедри економіки та менеджменту на дві самостійні кафедри. Кафедра здійснює свою діяльність відповідно до місії Інституту, основним змістом якої є підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів, що здатні впроваджувати системні зміни для подальшого розвитку держави.
З часу створення й до липня 2018 р. кафедру очолював доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шаров Юрій Павлович, який був активним учасником започаткування, становлення й розвитку в Україні освітньої та наукової галузей «державне управління». Він був першим в Україні доктором наук з державного управління зі спеціальності «місцеве самоврядування», одним із засновників української наукової школи з муніципального менеджменту, відомим фахівцем зі стратегічного планування в публічному управлінні.
З 1 листопада 2018 р. кафедру очолила Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, доцент


Сторінка кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ у Facebook


ПРОГРАМА розвитку кафедри менеджменту та управління проектами на 2019 - 2023 рр.

 

Завідувач кафедри

Чикаренко 
      Ірина Аркадіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикаренко Ірина Аркадіївна,
доктор наук з державного управління, доцент

Колектив кафедри

Кафедра
Шаров Юрій Павлович

Склад кафедри

 • Маматова Тетяна Валеріївна, заступник завідувача кафедри, доктор наук з державного управління, професор - професор кафедри
 • Молоканова Валентина Михайлівна, доктор технічних наук, професор - професор кафедри
 • Кірєєва Ольга Борисівна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Сергієнко Елла Олексіївна, кандидат наук з державного управління - доцент кафедри
 • Лащенко Оксана Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Серьогіна Наталія Камиліївна, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Шапа Микола Миколайович, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Кравцова Тетяна Василівна, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Вуколов Володимир Васильович - старший викладач
 • Кунін Микола Миколайович - старший викладач
 • Саганенко Олександра Іванівна - провідний фахівець


Детальна інформація про науково-педагогічний склад наведена у презентації кафедри

Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Навчальна діяльність на кафедрі здійснюється відповідно до затверджених навчальних планів і програм за спеціальностями інституту:
- "Публічне управління та адміністрування" - другий (магістерський) та перший (бакалаврський) рівні вищої освіти;
- "Менеджмент" (освітньо-професійна програма “Управління проектами") - другий (магістерський) рівень вищої освіти;
- "Менеджмент" - перший (бакалаврський) рівні вищої освіти.

Науково-педагогічними працівниками кафедри викладаються понад 50 дисциплін за усіма спеціальностями; проводяться лекції та тренінги за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.База знань кафедри (тільки для авторизованих користувачів)За роки існування кафедри здійснено підготовку та випущено:

 • близько 1000 бакалаврів і спеціалістів з менеджменту, які працюють як у сфері бізнесу, так і в публічному управлінні;
 • понад 600 магістрів з управління проектами, які також працюють як у сфері бізнесу, так і в публічному управлінні;
 • понад 500 магістрів з публічного управління та адміністрування (раніше - магістрів державного управління).

Науково-педагогічними працівниками кафедри за останні три роки видано понад 250 навчально-методичних розробок.

Наукова діяльнісь

Етапи становлення наукової школи професора Юрія Шарова:
2000-2005 - Формування теоретико-методологічних та науково-прикладних засад стратегічного планування в муніципальному менеджменті
2006-2008 - Відпрацювання науково-прикладних питань муніципального менеджменту й маркетингу, зокрема в напрямах застосування корпоративних підходів в місцевому самоврядуванні, створення методологічних засад розробки систем управління якістю і надання якісних публічних послуг
2009-2015 - Науково-методичне забезпечення реалізації концепцій New Public Management та управління інноваційним розвитком територіальних громад
2016 – по т.ч. - Проблемні аспекти управління розвитком та співробітництвом об’єднаних територіальних громад, забезпечення ефективності та оцінювання динаміки їх розвитку в умовах децентралізації та реформування місцевого самоврядування

Протягом останніх років кафедрою виконується низка науково-дослідних робіт, які безпосередньо стосуються тематики впровадження менеджмент-орієнтованих підходів до реалізації публічно-управлінської діяльності в умовах децентралізації та формування об'єднаних територіальних громад. Під час проведення наукових досліджень особлива роль відводиться питанням підвищення ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення спроможності територіальних громад, їх розвитку та співробітництва на основі запровадження стратегічного, проектного, маркетингового, кластерного та інших підходів, вимірювання та оцінювання динаміки розвитку громад, а також визначення рівня проектної зрілості організацій та органів управління на території.

Підготовка наукових кадрів

Науково-педагогічними працівникам кафедри захищено:

 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню доктора наук з державного управління;
 • 1 дисертація на отримання наукового ступеня доктора технічних наук;
 • 5 дисертацій на отримання наукового ступеню кандидата наук з державного управління;
 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри підготовлено та захищено:

 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню доктора наук з державного управління;
 • 16 дисертацій на отримання наукового ступеню кандидата наук з державного управління;
 • 2 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата економічних наук;
 • 3 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук.

Міжнародна діяльність

Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності:
- 2010 р. – по теперішній час – співробітництво в рамках Угод про співробітництво – публікації, участь у комунікативних заходах;
- 2011 – по теперішній час – Швейцарсько-український проект DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні», у межах якого протягом зазначеного періоду вже 8 разів було здійснено е-навчання та експертне консультування слухачів з е-курсу «Управління проектами», авторами-розробниками якого є викладачі випускової кафедри;
- 2014 – по теперішній час – Швейцарсько-український проект DOCCU («Розвиток громадянських компетентностей в Україні») у частині підготовки тренерів для державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини;
- 2015 – по теперішній час – Швейцарсько-український проект EGAP «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» – участь у складі робочої групи щодо оптимізації процедур надання адміністративних послуг у всіх ЦНАП регіону в рамках реалізації Програми «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) у Дніпропетровській області на 2016-2017 роки, Дніпропетровська ОДА; участь у якості тренерів за програмою тренінгів з е-урядування иа е-демократії для публічних службовців Дніпропетровської області;
- 2016 – по теперішній час – Швейцарсько-український проект U-Lead з Європою: «Україна – розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», участь у якості організаторів та тренерів циклу відповідних семінарів-тренінгів для службовців органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області за тематикою децентралізації та реформування місцевого самоврядування, експертна допомога у розробці й реалізації стратегій та проектів для об'єднаних територіальних громад, співпраця з Дніпропетровським центром розвитку місцевого самоврядування;
- 2017 – 2018 рр. – Німецько-український проект «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством», стажування в Університеті прикладного менеджменту (University of Applied Management Studies), м. Мангайм (Німеччина).
- 2019 р. - по теперішній час - Канадсько-український проект "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади - участь у якості тренерів-консультантів із питань економічного розвитку малих міст і громад

Видавнича діяльність

Науковцями кафедри видано:

 • понад 10 монографій;
 • 1 підручник;
 • близько 20 навчальних посібників, з них 6 - з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • понад 10 науково-практичних видань з розробки стратегій розвитку міст, а також стратегій та проектів розвитку об'єднаних територіальних громад.

Результати наукових досліджень за роки існування кафедри оприлюднені в понад 1500 наукових публікацій.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 410
тел. (056) 794-58-27