Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем

Кафедра інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України заснована у 2000 році рішенням вченої ради ДФ УАДУ відповідно до наказу № 8-к від 11.01.2000 р.

Презентація кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем

Викладачі кафедри

 • Квітка Сергій Андрійович - завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор
 • Кравцов Олег Валентинович, кандидат хімічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Старушенко Галина Аркадіївна, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Кандзюба Сергій Павлович, кандидат технічних наук, доцент - доцент кафедри
 • Чикаренко Олексій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Титаренко Олександр Миколайович - старший викладач
 • Дудаєва Тетяна Миколаївна - фахівець 1 категорії

Дисципліни кафедри

Кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Технології електронного урядування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Методи і моделі оптимізації управлінських рішень
 • Вища та прикладна математика
 • Інформаційні системи і технології
 • Інтернет-технології в адмініструванні та бізнесі
 • Статистика
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Управління ризиком
 • Інформаційно-аналітичні та комунікативні технології в наукових дослідженнях
 • Сучасні педагогічні технології у вищій освіті
 • Доступ до публічної інформації та зв'язки з громадськістю
 • Інформаційно-комунікаційні технології та електронне урядування
 • Cутність і функції управлінської діяльності та її вплив на ефективність
 • Інформаційні інструменти управління проектами, програмами та портфелями
 • Управління ІТ-проектами

за спеціальностями:

 • "Публічне управління та адміністрування"
 • "Менеджмент",
а також на курсах підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та в аспірантурі інституту

Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Викладачами кафедри підготовлено та видано:

 • 42 навчально-методичні розробки;
 • понад 185 статей і матеріалів конференцій;
 • 12 навчальних посібників за тематикою кафедри.

Основні напрями наукової діяльності:

 • Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо розвитку електронного урядування в Україні.
 • Комунікативна політика органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • Теорія та практика управління освітою в умовах розвитку інформаційного суспільства.
 • Методика моніторингу та оцінювання стану електронної готовності територіальних угруповань області (на прикладі Дніпропетровської області).
 • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання управлінських кадрів та прийняття управлінських рішень.
 • Математико-економічне моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем.

На кафедрі здійснюється підготовка

 • 5 аспірантів.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 202, 208
тел. (056) 794-58-16