Тарасевич Віктор Миколайович

Тарасевич  Віктор Миколайович

Тарасевич Віктор Миколайович, доктор державного управління, доцент - професор кафедри

Напрямками наукової діяльності є: методологічна проблематика фундаментальної економічної науки; підвалини економіко-універсумного знання; цивілізаційні аспекти економічної трансформації України; синергетика інноваційної динаміки; актуальні питання державного регулювання національної економіки України.

Основні результати наукової роботи опубліковані в більш ніж 250 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі у 29 монографіях (8 з яких - одноосібні), 15 навчальних посібниках (8 з яких - з грифом МОНУ), результати діяльності висвітлено більше ніж в 100 наукових статтях, доповідались на 44 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня

Дисципліни, що викладає: