Шевченко Лілія Гранитівна

Шевченко Лілія Гранитівна

Шевченко Лілія Гранитівна, кандидат економічних наук, доцент - доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є дослідження проблемних аспектів регуляторної функції держави в сфері зовнішньоекономічної діяльності, податкової політики держави.

Кандидатська дисертація «Формування витрат у рибоконсервному виробництві» спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК захищена в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2006 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано в понад 50 наукових і навчально-методичних працях, у тому числі в 2 монографіях, 5 навчальних посібниках, результати діяльності висвітлено у 18 наукових статтях, доповідались на 23 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни що викладає: