Савостенко Тетяна Олександрівна

Савостенко Тетяна Олександрівна

Савостенко Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент - доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є дослідження проблемних аспектів державного регулювання регіонального розвитку, державної політики щодо подолання міжрегіональних відмінностей розвитку, державної інвестиційно-інноваційної політики.

Кандидатська дисертація «Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою захищена в Дніпропетровському національному університеті, м. Дніпропетровськ, 2003 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано в понад 100 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі у 8 монографіях і 9 навчальних посібниках, результати діяльності висвітлено у 27 наукових статтях, доповідались на понад 50 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни що викладає: