Попруга Віталій Іванович

Попруга Віталій Іванович

Попруга Віталій Іванович, кандидат економічних наук, доцент - доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є дослідження проблемних аспектів формування державного та місцевих бюджетів, забезпечення соціальної зорієнтованості розвитку.

Кандидатська дисертація «Вопросы совершенствования анализа использования основных производственных фондов в машиностроении» спеціальність 08.00.05 – экономика, планирование, организация управления народным хозяйством захищена в Одесское отд. Института экономики АН УССР, г. Одеса, 1977 г.

Основні результати наукової роботи опубліковано в більш ніж 100 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі 10 колективних монографіях і 4 навчальних посібниках. Результати діяльності висвітлено у 60 наукових статтях, доповідались на понад 50 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни, що викладає: