Польська Ірина Ернестівна

Польська Ірина Ернестівна

Польська Ірина Ернестівна, кандидат економічних наук, доцент - доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є дослідження проблемних аспектів державного регулювання регіонального розвитку, антикризового управління, державної політики щодо подолання міжрегіональних відмінностей розвитку.

Кандидатська дисертація «Удосконалення механізму оцінки та регулювання соціального розвитку регіонів України» спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою захищена у Дніпропетровському національному університеті, м. Дніпропетровськ, 2005 р.

Основні результати наукової роботи
опубліковано в понад 70 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі у 8 монографіях і 4 навчальних посібниках, результати діяльності висвітлено у 22 наукових статтях, доповідались на понад 30 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни, що викладає: