Огданський Кирило Миколайович

Огданський Кирило Миколайович

Огданський Кирило Миколайович, кандидат економічних наук, доцент - доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є вивчення та застосування в сучасних умовах кращих практик регіонального економічного розвитку, визначення альтернативних джерел фінансування потреб органів місцевого самоврядування в Україні, бюджетний процес та бюджетна система, програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами, можливості застосування економічних підходів до аналізу системи фінансів різного рівня, загальні питання економічної теорії, дослідження мікроекономічних напрямів аналізу.

Кандидатська дисертація «Макроекономічний розвиток суб’єктів фінансової діяльності в умовах ринку» спеціальність 08.01.01 – економічна теорія захищена в Дніпропетровському державному аграрному університеті, м. Дніпропетровськ, 2004 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано в близько 50 наукових працях, у тому числі у 1 інтегрованому посібнику і 5 колективних монографіях, результати досліджень знайшли своє відображення в 20 наукових статтях та 30 доповідях на науково-практичних конференціях.

Дисципліни, що викладає: