Курінний Олександр Володимирович

Курінний Олександр Володимирович

Курінний Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Напрямами наукової діяльності є дослідження проблем управління розвитком організаційних структур промислових підприємств.

Кандидатська дисертація «Управління розвитком організаційної структури підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захищена у Харківському національному економічному університеті, м. Харків, 2011 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано у 14 наукових статтях, доповідались на 12 наукових комунікативних заходах міжнародного рівня.

Дисципліни що викладає: