Крушельницька Таїсія Анатоліївна

Крушельницька Таїсія Анатоліївна

Крушельницька Таїсія Анатоліївна, доктор державного управління, доцент - професор кафедри

Напрямками наукової діяльності є: теорія та історія розвитку державного управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції, дослідження еволюції теорії та методологічних основ державного управління податковою системою.

Кандидатська дисертація «Формування витрат виробництва в сільському господарстві» спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК захищена у Дніпропетровському державному аграрному університеті, м. Дніпропетровськ, 2006 р.

Докторська дисертація «Державне управління розвитком податкової системи України в умовах інтеграції у світовий економічний простір» спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління захищена в Національній академії державного управління при Президентові України, м. Київ, 2013 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано в понад 50 наукових і навчально-методичних працях, у тому числі в підручнику з грифом МОНУ, 2-х монографіях, результати діяльності висвітлено у 40 наукових статтях, доповідались на 25 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни, що викладає: