Каховська Олена Володимирівна

Каховська Олена Володимирівна

Каховська Олена Володимирівна, доктор економічних наук, доцент - професор кафедри

Напрямами наукової діяльності є теорія та методологія формування соціальності, забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах ринкової економіки, дослідження проблемних аспектів державного регулювання соціалізаційних процесів в економіці.

Кандидатська дисертація «Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства» спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами захищена у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля МОН України, м. Луганськ, 2006 р.

Докторська дисертація «Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці» спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством захищена у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара МОН України, м. Дніпропетровськ, 2013 р.

Основні результати наукової роботи опубліковано в понад 70 наукових і навчально-методичних працях, у тому числі в 3 навчальних посібниках (2 з яких – з грифом МОНУ), одноосібній монографії, 3-х колективних монографіях, результати діяльності висвітлено у понад 40 наукових статтях (3 - опубліковані у спеціалізованих зарубіжних виданнях), доповідались на більш ніж 30 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни що викладає: