Бобровська Олена Юріївна

Бобровська Олена Юріївна

Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор - завідувач кафедри

Напрямками наукової діяльності є дослідження проблем розвитку економічної і соціальної сфер регіонів на інноваційних засадах і методологія їх вирішення в контексті реформування економіки України.

Кандидатська дисертація «Регулювання економічних процесів розвитку підприємств промисловості» спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості захищена у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 2002 р.

Докторська дисертація «Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень» спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування у Донецькому державному університеті управління МОН України, м. Донецьк, 2009 р.

Основні результати наукової роботи опубліковані 250 наукових та навчально-методичних працях, у тому числі у 4 монографіях, підручнику і 16 навчальних посібниках (3 з яких – одноосібні, 10 – з грифом МОНУ), результати діяльності висвітлено у 120 наукових статтях, доповідались на більш ніж 120 наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Дисципліни, що викладає: