"Управління регіональним розвитком в умовах його соціальної зорієнтованості" (2008 р.)

Основні результати наукового дослідження: