"Розробка елементів механізму управління територіальними одиницями регіону з різним рівнем соціально-економічного розвитку" (2002 - 2003 рр.)

Основні результати наукового дослідження: