Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Кафедра створена від початку заснування інституту як кафедра державного управління і соціальної політики (1994), кафедра державного управління та економіки (1995), кафедра державного управління та місцевого самоврядування (з 1997).

Місія кафедри – якісна професійна підготовка фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів публічного управління та потреб ефективного суспільного розвитку України.

Стратегічні цілі та пріоритети кафедри:
• якісні освітні послуги та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент» за трьома освітніми рівнями (бакалавр, магістр; PhD);
• підвищення кваліфікації та неперервна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за регіональними та обласними програмами та тематичними короткотерміновими семінарами;
• виконання прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямками публічного управління;
• забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними та науково-методичними послугами з питань публічного управління.


Сторінка кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ у Facebook

Завідувач кафедри

Викладачі кафедри


Детальна інформація про науково-педагогічний склад наведена у презентації кафедри

Навчально-методична діяльність

Кафедра здійснює навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» за трьома освітніми рівнями (бакалавр, магістр; PhD). Надання якісних освітніх послуг забезпечуються викладанням 32 навчальних дисциплін:
- освітня програма першого рівня «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр): «Вступ до публічного управління»; «Соціально-психологічні основи ділового спілкування»; «Публічне управління соціально-демографічними процесами»; «Місцеве самоврядування»; «Основи соціально-гуманітарної політики»; «Управління персоналом в органах публічної влади»; «Ділове адміністрування»; «Теорія публічного управління»; «Професійна кар’єра та лідерство в публічній сфері»; «Методика написання бакалаврської роботи»; «Технології надання адміністративних послуг», «Технології прийняття управлінських рішень».
- освітня програма другого рівня «Публічне управління та адміністрування»: «Публічна політика»; «Публічна служба»; «Антикорупційна політика в органах публічної влади»; «Ресурсне забезпечення розвитку територій»; «Державна молодіжна політика»; «Місцеве самоврядування в системі публічного управління»; «Публічне управління в соціогуманітарній сфері»; «Моніторинг та оцінювання ефективності діяльності органів місцевого самоврядування»; «Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах»; «Управління медичними закладами на регіональному рівні»; «Психологія управління»; «Теорія і практика державного управління охороною здоров’я»; «Державна політика у сфері охорони здоров’я»; «Державне управління охороною громадського здоров’я»; «Методологія публічного управління».
- Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (PhD): «Методологія наукових досліджень»; «Концептуальні засади публічного управління»; «Системний аналіз і моделювання управлінських рішень»; «Теоретичні засади публічного управління та адміністрування»; «Реформування місцевого самоврядування».

Навчальні матеріали розміщені в е-бібліотеці База знань кафедри ДУМС ДРІДУ.

Інтернет-супровід навчання здійснюється в classroom.google.com

Підвищення кваліфікації публічних службовців

Викладачі кафедри беруть активну участь роботі Центру підвищення кваліфікації ДРІДУ НАДУ, який здійснює підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей. Короткотермінове підвищення кваліфікації та неперервна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за регіональними та обласними програмами забезпечується 24 тематичними короткотерміновими семінарами: «Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства»; «Гендерна політика в державному управлінні»; «Конституційні зміни в Україні: проблеми та перспективи»; «Контроль та виконавська дисципліна як засіб підвищення ефективності роботи органів державної влади»; «Стратегія державної кадрової політики України; «Модернізація державної служби: порівняльний огляд нового та діючого законів України «Про державну службу»; управління та ефективне використання часу»; «Психологічний аспект публічного виступу»; «Професійний розвиток персоналу державної служби», «Організація роботи та функції служби управління персоналом»; «Управління персоналом у сфері публічної служби»; «Лідерство та управлінська еліта»; «Управління конфліктами»; «Державна кадрова політика в Україні: сутність, принципи та механізми реалізації»; «Професійна мобільність державних службовців»; «Інструменти нового публічного менеджменту в місцевому розвитку»; «Етика на службі громаді, суспільствi та державі»; «Соціально-психологічні корені корупції; підготовка та презентація аналітичних матеріалів»; «Технології моніторингу та оцінювання ефективності діяльності в публічному управлінні»; «Сучасна історія державного будівництва в Україні»; «Інноваційні технології в управлінні»; «Управлінська діяльність», «Психологічний клімат і мотивація діяльності працівників»; стратегії управлінського взаємозв’язку»; «Психологія лідерства».

Матеріали щорічних науково-практичних конференцій кафедри
"Теорія та практика публічної служби"

ХІІ (2019)

ХІ (2018)

Х (2017)

ІХ (2016)

VIII (2015)

VII (2014)

VI (2013)

V (2012)

IV (2011)

III (2010)

II (2009)

I ( 2008)

Наукові дослідження

Викладачі кафедри беруть участь у прикладних наукових дослідженнях за визначеними пріоритетними напрямками публічного управління, здійснюють забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними та науково-методичними послугами з питань публічного управління.
Науково-дослідна робота кафедри представлена різноманітною тематикою:
1. «Управління інституціональним розвитком публічної служби». З 01.02.2020 до 31.05.2020
2. «Підвищення інтегральної компетентності в діяльності депутатів рад: необхідність, зміст, засоби» (номер державної реєстрації 0118U006491) З 01.04.2019 до 30.06.2019;
3. «Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні «Держава для людей» науково-практичні засади» (номер державної реєстрації 0117U007184) З 05.01.2017 до 30.12.2018;
4. «Системний підхід як методологія реформування державної служби» (номер державної реєстрації 0115U002888) З 02.02.2015 до 31.12.2016;
5. «Гуманізація публічної служби в Україні в контексті формування сучасної парадигми державотворення «Держава для людей» науково-практичні засади» (номер державної реєстрації 0113U001136) з З 03.02.2014 до 31.12.2014;
6. «Теоретико-методологічні засади модернізації професійного навчання державних службовців в Україні» І кв. 2012 –IV кв. 2012р.» (номер державної реєстрації 0112U001641);
7. «Публічна служба в умовах глобалізації: контент, науково-світоглядні та морально-етичні засади, критерії оцінки ефективності» (2011-2012) (номер державної реєстрації 0111U003434);
8. «Кадрова політика у сфері державної служби в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів» (2009 – 2010);
9. «Розроблення методики моніторингу здійснення державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади» (2008 р.);
10. «Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного із дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів у державних органах» (2007 р.);
11. «Розробка методики проведення аналізу та оцінки інформації щодо надання управлінських послуг у регіонах органами державної влади та органами місцевого самоврядування» (2003 р.);
12. «Застосування синергетичних підходів до оптимізації системи органів публічної влади» (2002 р.)

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 314-316
тел. (056) 794-58-23 - кафедра ДУМС
тел. (056) 794-58-22 - деканат факультету державного управління
тел. (056) 794-58-06, (056) 745-52-41 - приймальна комісія