Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Заочно-дистанційна форма навчанняСистема дистанційного навчання "Прометей"

Прометей 4.2 "Руководство слушателя" (рус.)
Прометей 4.2 "Руководство тьютора" (рус.)

З 2006 р. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розпочалась підготовка магістрів за заочно-дистанційною формою навчання за спеціальністю "Державне управління". Тривалість навчання за заочно-дистанційною формою становить 2,5 роки.

Заочно-дистанційне (дистанційне) навчання - форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною формами, що реалізується в умовах віддаленості слухача та викладача, за гнучким і зручним для них графіком, та на основі використання сучасних електронних інформаційних і телекомунікаційних технологій та певних засад заочної форми підготовки.

Заочно-дистанційна форма навчання запроваджується з метою:

Додатковими вимогами до осіб, які вступають на заочно-дистанційну форму навчання, є:

Навчання за заочно-дистанційною формою проводиться за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між інститутом та підприємствами, установами, організаціями, юридичними і фізичними особами.

Обсяг, структура, якість підготовки слухачів за заочно-дистанційною формою відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Особи, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають статус слухача і на них поширюються права і обов'язки, що визначені чинним законодавством. Слухачам надаються пільги, що передбачені законодавством України для осіб, які навчаються без відриву від виробництва

Слухачу заочно-дистанційної форми навчання, який виконав навчальну програму, захистив магістерську роботу та склав державні екзамени, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація магістра і видається диплом встановленого зразка.

Навчальний процес здійснюється під час очних сесій та у міжсесійний період.

Очні сесії призначаються для:

Протягом навчального року передбачено проведення від двох до чотирьох тижневих очних сесій.

У міжсесійний період слухачі навчаються дистанційно за допомогою СДН "Прометей" без відриву від основної діяльності, що дає змогу оперативно і безпосередньо реалізовувати набуту підготовку у практичній роботі.

Навчальні плани на 2017-2018 н. р.