Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Запобігання корупції

Антикорупційна програма

Наказ №113 від 19.12.2017 р. "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт слухачів та студентів у 2018 році"

Наказ №110 від 19.12.2017 р. "Про виконання Антикорупційної програми Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - інститут) у 2017 році, (наказ директора інституту від 24 березня 2017р. № 30)"

Наказ №109 від 19.12.2017 р. "Про забезпечення академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України"

Наказ №90 від 31.10.2017 р. "Про забезпечення академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України"

Наказ №89 від 31.10.2017 р. "Про Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій "

Додаток до наказу №89 від 31.10.2017 р. "Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у ДРІДУ НАДУ"

Наказ директора інституту від 29.03.2016 №23 "Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень"

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ директора ДРІДУ НАДУ від 29.03.2016 № 23)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2017 – 2020 р. р. (наказ директора ДРІДУ НАДУ від 24.03.2017 № 30)

Забезпечення академічної доброчесності

Наказ №112 від 19.12.2017 р. "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт слухачів та студентів у 2018 році"

Наказ №111 від 19.12.2017 р. "Про групу сприяння академічній доброчесності в інституті"

Гаряча лінія

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв'язку з громадськістю із зазначеного питання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку посадових осіб та працівників інституту.

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників інституту Ви можете повідомити:
- письмово за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
- звернутися електронним листом на адресу: hotline_dridu@ukr.net ;
- звернутися за телефоном: +38 (056) 794-58-10;
- надіслати факс: +38 (056) 745-40-64.

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноваженій особі з питань запобігання корупції в інституті Огданській Тамарі Миколаївні.

Інформацію, яка надійде, обов'язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надходження не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.