Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Запобігання корупції

Про уповноважену особу з питань запобігання корупції (наказ №321-к від 31.12.2013 р.)

Про уповноважену особу з питань корупції (наказ №43 від 07.06.2018 р.)

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік "

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік "

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2020 рік" (додаток до наказу №28 від 28.02.2020 р.)

Інформація про виконання Антикорупційної програми в інституті у 2019 році відповідно до наказу президента Національної академії державного управління при Президентові України від 22 лютого 2019 року №39 "Про затвердження Антикорупційної програми Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік"

Про комісію з оцінки корупційних ризиків (наказ №93 від 07.10.2020 р.)

Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків (наказ №94 від 07.10.2020 р.)

Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних кваліфікаційних робіт у 2020 році (наказ №95 від 26.11.2019 р.)

Про затвердження Плану проведення навчання з вивчення антикорупційного законодавства у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ №21 від 01.03.2019 р.)

План проведення навчання працівників інституту з вивчення положень антикорупційного законодавства на 2019 рік (додаток до наказу №21 від 01.03.2019 р.)

Про затвердження Плану проведення навчання щодо вивчення антикорупційного законодавства на 2020 рік у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (наказ №26 від 26.02.2020 р.)

План проведення навчання працівників інституту з вивчення положень антикорупційного законодавства на 2020 рік (додаток до наказу №26 від 26.02.2020 р.)

Лист департаменту освіти і науки ОДА "Щодо виконання положень Закону України "Про запобігання корупції", що регулюють спільну роботу з близькими особами" від 06.10.2020 № 5490/0/211-20

Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних екзаменів та захисту випускних екзаменаційних робіт у 2019 році (наказ №88 від 06.12.2018 р.)

Про виконання Антикорупційної програми Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - інститут) у 2017 році, (наказ директора інституту від 24 березня 2017р. № 30) (наказ №110 від 19.12.2017р.)

Про Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій (наказ №89 від 31.10.2017 р.)

Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у ДРІДУ НАДУ (додаток до наказу №89 від 31.10.2017 р.)

Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Звіт щодо роботи із запобігання та виявлення корупції у 2019 році

 

Гаряча лінія

З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства України та встановлення зворотного зв'язку з громадськістю із зазначеного питання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запроваджено лінію для повідомлень про корупційні правопорушення з боку посадових осіб та працівників інституту.

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників інституту Ви можете повідомити:
- письмово за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29;
- звернутися електронним листом на адресу: hotline_dridu@ukr.net ;
- звернутися за телефоном: +38 (056) 794-58-10;

Про вчинення корупційних правопорушень Ви можете повідомити уповноваженій особі з питань запобігання корупції в інституті
Огданській Тамарі Миколаївні.

Інформацію, яка надійде, обов'язково буде перевірено і згідно з чинним законодавством вжито відповідних заходів.

Звертаємо увагу на те, що анонімне повідомлення не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому його надходження не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.